Büyüme geriliğini dikkate alın

Büyüme Geriliğini Dikkate Alın

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Akşit, Çocuk beslenmesinde asıl sorunun ailenin yeterli besini temin edememesi değil, mevcut temel besinleri uygun biçimde çocuğa sunamamasından kaynaklandığının belirtti.

ANNENİN BİLİNÇ DÜZEYİ ÖNEMLİ

Prof. Akşit, bu çocukların erken dönemde belirlenmesi ve uygun beslenme desteği yapılması için çocuğun doğumdan itibaren belirli aralıklarla büyümesinin izlenmesi gerektiğini söyledi. Çocukların büyümesinin geri kalmasında sosyo ekonomik faktörler ve gelir dağılımındaki adaletsizliklerin büyük rol oynadığını vurgulayan Akşit, “Ancak çoğu kez esas sorun çocuğun beslenmesi için ailenin yeterli besinleri alamaması değil, mevcut temel besinleri uygun biçimde çocuğa sunamamasından kaynaklanmaktadır. Bunun en büyük nedeniyse ülkemizdeki pek çok kadının daha çocuk sayılacak yaşta evlenmeleri ve bebek bakımı konusunda yeterli bilgiye sahip olamadan çocuk doğurmalarıdır” dedi.

ANNELERE EĞİTİM VERİLMELİ

Türkiye’de ilk aylarda anne sütüyle beslenme oranlarının çok yüksek olduğunu ancak anne sütü yanında bebeklerin çoğuna su, formül mama ve diğer ek besinler de verildiğinden anne sütünden beklenen yararların azaldığına dikkati çeken Akşit, bu nedenle gebelik sırasında annelere eğitim verilmesi gerektiğini bildirdi.

ERKEN DÖNEMDE TEDAVİ EDİLMELERİ GEREK

Ana Çocuk Sağlığı merkezlerinde çalışan hekim ve ebelere bu konuda büyük sorumluluklar düştüğünü kaydeden Akşit, şöyle devam etti: “Yeterli ağırlık artışı olmayan bebekler değerlendirilirken hekim yalnız bebeğe konsantre olmamalı, çoğu vakada altta psiko-sosyal sorunlar olduğunun bilincinde olarak ve aileye gerekli zamanı ayırarak, sabırlı bir yaklaşım göstermelidir. Kilo almama genellikle ilk 3 yılda karşılaşılan bir sorundur.”

“Çocuğun beslenme durumunun değerlendirilmesinde büyümenin izlenmesi temel parametre olup ağırlık, boy ve baş çevresinin belirli aralıklarla ölçülüp referans eğrileri üzerinde işaretlenmesi gerekir. Yetersiz büyüme gösteren bebeklerde ilerideki yıllarda da büyüme ve gelişme bozukluklarıyla davranış sorunları daha sık görüldüğünden bu bebeklerin erken dönemde tanınıp uygun bir yaklaşımla tedavi edilmeleri çok önemlidir.”

Öncelikle yetersiz büyümenin organik bir nedene bağlı olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Akşit, bunun için iyi bir öykü alınması, tam bir fizik muayene yapılması ve temel bazı laboratuvar tetkiklerinden yararlanmak gerektiğini kaydetti.