Gebelik Takvimi

Gebelik Takvimi Hesaplama


Gebelik takviminizi hesaplayın
// general purpose function to see if an input value has been entered at all
function isEmpty(inputStr) {
if (inputStr == “” || inputStr == null) {
return true
}
return false
}
// general purpose function to see if a suspected numeric input
// is a positive integer
function isNumber(inputStr) {
for (var i = 0; i < inputStr.length; i++) {
var oneChar = inputStr.charAt(i)
if (oneChar “9”) {
return false
}
}
return true
}
// function to determine if value is in acceptable range for this application
function inRangeDay(inputStr) {
num = parseInt(inputStr)
if (num 31) {
return false
}
return true
}
// function to determine if value is in acceptable range for this application
function inRangeYear(inputStr) {
num = parseInt(inputStr)
if (num 3000) {
return false
}
return true
}
// Master value validator routine for day
function isValidDay(inputStr) {
if (isEmpty(inputStr)) {
alert(“Gün alanına sayısal değer girdikten sonra hesapla butonuna basınız.”)
return false

} else {
if (!isNumber(inputStr)) {
alert(“Gün alanına adece sayısal değerler giriniz.”)
return false
} else {
if (!inRangeDay(inputStr)) {
alert(“Geçerli bir gün giriniz.”)
return false
}
}
}
return true
}

// Master value validator routine for year

function isValidYear(inputStr) {

if (isEmpty(inputStr)) {

alert(“Yıl alanı içine geçerli bir yıl değeri girip hesapla butonuna basınız”)
return false
} else {
if (!isNumber(inputStr)) {
alert(“Yıl alanına adece sayısal değerler giriniz.”)
return false
} else {
if (!inRangeYear(inputStr)) {
alert(“Geçerli bir Yıl giriniz.”)
return false
}
}
}
return true
}
function makeArray(n) {
this.length = n
for (var i=1; i <= n; i++)
this[i] = null
return this
}
var maxday = new makeArray(12)
maxday[1] = 31
maxday[2] = 28
maxday[3] = 31
maxday[4] = 30
maxday[5] = 31
maxday[6] = 30
maxday[7] = 31
maxday[8] = 31
maxday[9] = 30
maxday[10] = 31
maxday[11] = 30
maxday[12] = 31
var monthname = new makeArray(12)
monthname[1] = "Ocak"
monthname[2] = "Şubat"
monthname[3] = "Mart"
monthname[4] = "Nisan"
monthname[5] = "Mayıs"
monthname[6] = "Haziran"
monthname[7] = "Temmuz"
monthname[8] = "Ağustos"
monthname[9] = "Eylül"
monthname[10] = "Ekim"
monthname[11] = "Kasım"
monthname[12] = "Aralık"
var adddays = new makeArray(7)
adddays[1] = 14
adddays[2] = 35
adddays[3] = 70
adddays[4] = 84
adddays[5] = 161
adddays[6] = 189
adddays[7] = 280
// Calculate the date string
function calcNewDate(month,day,year,adddays) {
newday = eval(day) + adddays
newmonth = month + 1
newyear = eval(year)
var max
for (var i = 0; i max) {
newday = newday – max
newmonth = newmonth + 1
if (newmonth > 12) {
newyear = newyear + 1
newmonth = 1
}
}
else
break
}
var datestring = monthname[newmonth] + ” ” + newday + “, ” + newyear
return datestring
}
// Get the date entered and calculate the rest of the dates
function calc(form) {
day = form.day.value
year = form.year.value
monthnum = form.month.selectedIndex
if (isValidDay(day)) {
if (isValidYear(year)){
form.conception.value = calcNewDate(monthnum,day,year,adddays[1])
form.beginrisk.value = calcNewDate(monthnum,day,year,adddays[2])
form.endrisk.value = calcNewDate(monthnum,day,year,adddays[3])
form.beginorgan.value = calcNewDate(monthnum,day,year,adddays[2])
form.endorgan.value = calcNewDate(monthnum,day,year,adddays[3])
form.endfirst.value = calcNewDate(monthnum,day,year,adddays[4])
form.preemies.value = calcNewDate(monthnum,day,year,adddays[5])
form.endsecond.value = calcNewDate(monthnum,day,year,adddays[6])
form.duedate.value = calcNewDate(monthnum,day,year,adddays[7])
}
}
}

// general purpose function to see if an input value has been entered at all
function isEmpty(inputStr) {
if (inputStr == “” || inputStr == null) {
return true
}
return false
}
// general purpose function to see if a suspected numeric input
// is a positive integer
function isNumber(inputStr) {
for (var i = 0; i < inputStr.length; i++) {
var oneChar = inputStr.charAt(i)
if (oneChar “9”) {
return false
}
}
return true
}
// function to determine if value is in acceptable range for this application

function inRangeDay(inputStr) {

num = parseInt(inputStr)

if (num 31) {

return false

}

return true

}
// function to determine if value is in acceptable range for this application

function inRangeYear(inputStr) {
num = parseInt(inputStr)
if (num 3000) {
return false
}
return true
}
// Master value validator routine for day
function isValidDay(inputStr) {
if (isEmpty(inputStr)) {
alert(“Gün alanına sayısal bir değer girip hesapla butonuna basınız.”)
return false
} else {

if (!isNumber(inputStr)) {

alert(“Gün kısmına sadece sayısal değer giriniz.”)

return false

} else {

if (!inRangeDay(inputStr)) {

alert(“Geçerli bir gün giriniz.”)

return false

}

}

}

return true

}

// Master value validator routine for year

function isValidYear(inputStr) {

if (isEmpty(inputStr)) {

alert(“Please enter the year into the year field before clicking the Calculate button.”)

return false

} else {

if (!isNumber(inputStr)) {

alert(“Please make sure the year is a number only.”)

return false

} else {

if (!inRangeYear(inputStr)) {

alert(“Geçerli Bir Yıl Giriniz”)
return false

}

}

}

return true

}

function makeArray(n) {

this.length = n

for (var i=1; i <= n; i++)

this[i] = null

return this

}

var maxday = new makeArray(12)

maxday[1] = 31

maxday[2] = 28

maxday[3] = 31

maxday[4] = 30

maxday[5] = 31

maxday[6] = 30

maxday[7] = 31

maxday[8] = 31

maxday[9] = 30

maxday[10] = 31

maxday[11] = 30

maxday[12] = 31

var monthname = new makeArray(12)

monthname[1] = "Ocak"

monthname[2] = "Şubat"

monthname[3] = "Mart"

monthname[4] = "Nisan"

monthname[5] = "Mayıs"

monthname[6] = "Haziran"

monthname[7] = "Temmuz"

monthname[8] = "Ağustos"

monthname[9] = "Eylül"

monthname[10] = "Ekim"

monthname[11] = "Kasım"

monthname[12] = "Aralık"

var adddays = new makeArray(7)

adddays[1] = 14

adddays[2] = 35

adddays[3] = 70

adddays[4] = 84

adddays[5] = 161

adddays[6] = 189

adddays[7] = 280

// Calculate the date string

function calcNewDate(month,day,year,adddays) {

newday = eval(day) + adddays

newmonth = month + 1

newyear = eval(year)

var max

for (var i = 0; i max) {

newday = newday – max

newmonth = newmonth + 1

if (newmonth > 12) {

newyear = newyear + 1

newmonth = 1

}

}

else

break

}

var datestring = monthname[newmonth] + ” ” + newday + “, ” + newyear

return datestring

}
// Get the date entered and calculate the rest of the dates
function calc(form) {
day = form.day.value
year = form.year.value
monthnum = form.month.selectedIndex
if (isValidDay(day)) {
if (isValidYear(year)){
form.conception.value = calcNewDate(monthnum,day,year,adddays[1])
form.beginrisk.value = calcNewDate(monthnum,day,year,adddays[2])
form.endrisk.value = calcNewDate(monthnum,day,year,adddays[3])
form.beginorgan.value = calcNewDate(monthnum,day,year,adddays[2])
form.endorgan.value = calcNewDate(monthnum,day,year,adddays[3])
form.endfirst.value = calcNewDate(monthnum,day,year,adddays[4])
form.preemies.value = calcNewDate(monthnum,day,year,adddays[5])
form.endsecond.value = calcNewDate(monthnum,day,year,adddays[6])
form.duedate.value = calcNewDate(monthnum,day,year,adddays[7])
}
}
}Son adet oluşunuzun ilk gününü yazın
Ay:

Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

Gün:
Yıl:Muhtemel Gebe kaldığınız gün
Anomali açısından riskli tarihler

ile

arası

Bebeğin organ gelişiminin başlangıcı
Bebeğin ana organ gelişiminin tamamlanması
Düşük riskinin azaldığı tarih:
Eğer bebek prematüre doğarsa bu tarihten sonra doğduğunda yaşama şansı olabilir:
Son 3 ayın başlangıcı
Beklenen Doğum Tarihi