Suçiçeği mevsimi geldi!

En yaygın çocuk hastalıklarından biri olan “Suçiçeği” hem çok bulaşıcı, hem de tedavisi yok. Önlem alınmadığında ciddi komplikasyonlara yol açabilen hastalıktan korunmanın yolu ise aşıdan geçiyor.

Suçiçeği genellikle çocuklukta geçirilen, döküntülerle seyreden ve oldukça bulaşıcı bir viral hastalık olarak tanımlanıyor. Döküntüler kaşıntılı ve farklı boylarda ortaya çıkıyor ve içinde sıvı bulunuyor. Döküntüler 5–6 günlük bir süre içinde kabuklanarak kuruyor ve bulaştırıcılığını kaybediyor.

Suçiçeğinin genellikle kış sonu ilkbahar başında görüldüğünü ifade eden, Sema Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Köksal Binnetoğlu suçiçeğinin çok kolay bulaşabilen bir hastalık olduğunu kaydetti.

Suçiçeği nasıl bulaşıyor?

 • İnsandan insana soluma, öksürme ve hapşırma
 • Suçiçeği döküntüleri çok bulaşıcı olduğu için hastayla doğrudan temas yoluyla bulaşıyor.

  Suçiçeği döküntülerin ortaya çıkmasından 2 gün önce ve sonra 5 güne kadar bulaşıcı özellik taşıyor. Hastalığın belirtileri virüs ile temastan yaklaşık 12–18 gün sonra ortaya çıkıyor. Suçiçeği çocukların toplu bulunduğu kreş, okul gibi ortamlarda çok hızlı bulaşıyor.

  “Suçiçeğinden korunmanın yolu suçiçeği aşısı olmaktır” diyor Dr. Köksal Binnetoğlu. Aşı olanlar çoğu suçiçeğine daha az yakalanır, eğer yakalanırsa, genellikle çok hafif geçiriyor. Aşı olan hastalarda daha az döküntü ve ateş oluyor ve hasta daha çabuk iyileşiyor.

Kimler aşı olmalı?

Özellikle Suçiçeği hastalığını geçirmemiş olan;

 • Bir yaşını doldurmuş tüm çocuklar
 • Kreş ve okula başlayacak olan çocuklar
 • Bağışıklık kriterleri uygun akut lösemili bireyler.
 • Kronik hastalığı bulunanlar
 • Organ nakli planlanan hastalar
 • Sağlık personeli
 • Kreş ve okul personeli
 • Çocukluk çağında aşılanmamış adölesan ve erişkinler
 • Doğurgan yaşta olan ve gebe kalmayı planlayan suçiçeği geçirmemiş anne adayları

  Suçiçeği, bebeklerde daha az görülüyor. Çünkü bebeklerde, bu hastalığa karşı annelerden onlara geçen doğal bağışıklıkla doğuyorlar ve bu bağışıklığı ancak, 1–2 yaşına geldiklerinde kaybediyorlar. Ancak yine de aşı takvimine göre 12 aydan büyük ve mümkünse 15.aydan sonra aşı yapılması uygundur.

  Suçiçeği bir kez geçirildiğinde ömür boyu bağışıklık bırakmasına karşılık, virüs vücuttan hiçbir zaman tümüyle kaybolmuyor ve sinir köklerinde gizli bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Bazı durumlarda, zona olarak bilinen hastalığa yol açıyorlar.

Anne adaylarına uyarı

Anne adaylarının %90’ından fazlası suçiçeğini çocukluk döneminde geçirmişlerdir ve bu yüzden yeni bir enfeksiyona bağışık durumda oluyorlar. Ancak yine de gebelik döneminde bu virüsü taşıyanlarla yakın temastan kaçınmalı ve böyle bir temas olduğunda bunu gebeliği takip eden doktora iletmelidir.