İkizlere Farklılığı Yaşatmak!

Benzeseler de, iki farklı birey olan ikizlere aynı kıyafetlerin giydirilmemesi ve aynı saç modelinin yapılmaması, onların karşılarında kendilerinden farklı birisini görmelerine yardımcı olur ki bu onlara tek olma, benzersiz olma duygusunu yaşatır. Bu tüm tek çocukların yaşadığı ve kendimize yaşatmak istediğimiz, önemli bir duygudur.

İkizlere Farklılığı Yaşatın

Anne-babalar, aynı görünmenin ikizler için bir ayrıcalık olduğunu düşünebilirler. Aynı görünmenin yanı sıra, aynı oyuncaklar alma, aynı yatakta yatırma, aynı okul, aynı sınıfta okutmak gibi davranışlarda da bulunabiliyorlar. Bu tutumlar da ikiz kardeşlerin ayrışmalarını, birbirlerinden farklı ve tek bir birey olmalarını zorlaştırabiliyor.

Anne-babalar için çocuğun kendi fiziksel özellikleriyle bireyselleşmesine ve kişiliğini geliştirmesine fırsat verebilmek önemli bir adımdır. Bu fırsatı tanımanın en iyi yolu da, özellikle ikizler için, onların farklılıklarını kabul ederek, yapay bir benzeştirmeden uzaklaşmaktır.

Bireysel farklılıkları ve özellikleri göz ardı edilen, “ben” ve “biz” kavramlarını tam oluşturamayan, kişilik gelişiminde sorunlar yaşayan ikiz çocuklar, ergenlik dönemine geldiklerinde de, önemli özgüven problemleri, sosyal çevreleriyle uyum gibi sorunlar yaşayabiliyorlar. Birbirlerinden ayrılmak durumunda ve zorunluluğunda kaldıklarında, toplum içinde kendilerini yalnız ve çaresiz hissedebiliyorlar.

Bu açıdan bakıldığında, yapılabilecek doğru yaklaşımlar:

Birbirlerine benzeşmeleri yönünde değil de ayrışmaları yönünde destek vermeye çalışılmalıdır. Ayrı giysiler, ayrı eşyalar, ayrı sınıflar ve ayrı ayrı olma gibi imkanlar yaratılmaya çalışılmalıdır.